Hasbi Rabbi Jallallah

by | Jun 27, 2021 | Zikir | 0 comments

ZIKIR HASBI RABBI

Hasbi Rabbi Jallallah

Cukuplah Allah sebagai tuhan

Ma Fi Qalbi Ghairullah

Tiada yang lain dihatiku melainkan Allah

Nur Muhammad Sallallah

Cahaya Muhammad selawat ke atas Nya

Lailaha illallah

Tiada tuhan melainkan Allah

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ya Zaljalali Wal Ikram

Ya Zaljalali Wal Ikram

ZIKIR YA ZAL JALALI WAL IKRAMYa Zaljalali Wal Ikram Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaanAmith nna 'ala Dinil IslamMatikanlah kami...

read more